Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Posts
Pages
close
Download Android App
Mohon Aktifkan Javascript!Enable JavaScript

Olvasmányok

Magyar védő szimbólumok,amire a mai napokban nagyobb szükségünk van rá,mint valaha

Magyar védő szimbólumok,amire a mai napokban nagyobb szükségünk van rá,mint valaha


Magyar védő szimbólumok:

Az egyenlő szárú kereszt, az X, a griffmadár, a Turul, a 7-ágú Nap, a szárnyas Nap, a szarvas, a nyolcágú csillag, a rombusz, a Jézus-monogram, a nagy M (Mária), a háromszögben szem, a liliom, és a tulipán, illetve a rovásírás “i” betűje, ami Istent jelent. Mindegyik jel megtalálható a régi ruhák, ékszerek mintáin. (Az X jelet máig alkalmazzuk a hajfonatban, cipőfűzésben, illetve a ruha záródásánál.)
A fehér szín is rendelkezik védő hatással, hiszen az energiákat visszaveri, semmit nem nyel el belőlük. Emiatt fehér az ágynemű, fehérnemű, a menyasszonyi ruha.
A piros szín viszont felhívja magára a figyelmet, így a figyelemelterelés módszerénél alkalmazták előszeretettel a piros pántlikákat, mintákat, díszeket.
Ma is szükségünk lenne ezekre a védő eszközökre, hiszen az ember a modern korban is csak ember maradt. A modern ember élete ráadásul sokkal zaklatottabb, mint elődeinké, gondolatai is kuszábbak, és sokszor nem igazán pozitívak.
 A nagy városokban rengeteg ember él együtt, és ez az embertömeg naponta nézi a tévében az akciófilmeket, a horrort. Milyen gondolatokat küldenek ki ezek után a világba, a többiek felé, azt inkább nem firtatom, mindenkinek a képzeletére bízom… Nagyon sok testi és lelki betegség oka ebben a “gondolati szemétben” keresendő, amitől nagyon nehéz függetleníteni magunkat, mert benne élünk. Ha szennyezett a levegő, kénytelenek vagyunk szívni. A környezetünkben élők gondolati erejétől ugyanígy nem tudjuk magunkat teljesen függetleníteni. Amint lehangolódunk, indulat ébred bennünk, vagy ha csak felfokozott érzelmi állapotban vagyunk, a “gondolati szemét” támadásba lendül…
Jelentős segítséget jelentene életünkben, ha újra felhasználnánk őseink tudását, tapasztalatát a gondolati erők romboló hatásának megfékezésére, kivédésére.

Ma már kutatások bizonyítják ugyanis, hogy pl. az egyenlő szárú
kereszt információ blokkoló, a sugárzások, az elektromágneses hullámok
áramlását megszüntető erőtér. Védőfunkciójánál fogva alkalmas például az
ártalmas geopatikus zónák semlegesítésére, a negatív sugárzású helyek
közömbösítésére. Az egyenlő szárú kereszt által gerjesztett erőtér
nagysága a kereszt méretétől függ. Egy 2×2 m-es kereszt alkalmas egy
közepes városi főtér energetikai védelmére, egy 40×40 cm-es kereszttel
kb. 5 méter sugarú körben tudjuk az adott területet a geopatikus
sugárzásoktól tehermentesíteni. Az egyenlő szárú kereszt és erőterének
lényeges tulajdonsága, hogy minden sugárzást, tekintet nélkül annak
ártó, ártalmatlan/közömbös vagy hasznos/éltető jellegére, közömbösít.
Így meggondolatlan, hozzá nem értő alkalmazásával a környezetünkben lévő
esetleges pozitív energiákat is megvonhatjuk szervezetünktől.
A szimbólumokat tehát tudatosan használva rezgésszintünket
tompíthatjuk, de akár magasabb szintre is emelhetjük.  Ha az ősi,
hagyományos mintákat lemásoljuk, akkor a tudatunk tisztaságától,
nyitottságától függően kapcsolunk különböző rezgéseket az anyagi
tárgyhoz vagy rajzhoz. A szimbólum felhasználójának nyitottságától, a
rezgésekre való ráhangolódási képességétől is függ, hogy mennyire válik
alkalmassá a kozmikus vibrációk vételére, melynek következtében
harmonizálódik az energetikai rendszere.
szimbolum01Kör: a
világmindenséget, a határtalan teret, a korlátlan időt jelenti. Ez
Isten alapmintája, ez az abszolút semmi, amely azonban képes mindent
világra hozni, és mindent visszavenni és elnyelni. Egységet, egészséget,
tökéletességet, a kiteljesedett tudatot szimbolizálja.
A szent építmények alaprajza szinte minden kultúrában kör
alakú, mandalaszerű. Ennek nagyvárosi „maradványa” a  koncentrikus 
körök mentén elhelyezkedő sugárutak  képe.
háromszögHáromszög: az
ember három fő összetevőjét szimbolizálja: a testet, szellemet és a
lelket. Ha felfelé mutat, azt jelzi, hogy az emberi természet az isteni
felé igyekszik. Ha csúcsával lefelé mutat, a Szellem áramlása az anyag,
az anyagi felé mutat, a fekete mágia jele.
négyzet
Négyzet jelöli az összes teremtmény eredeti
állapotát. Állapota a tudatlanságnak, jelenti az elementáris Világot,
jelenti a négy égtájat,négy évszakot, négy elemet:Tűz (életvágy),
Föld(jólét), Levegő(életerő), Víz(értelem).
pentagramPentagram: Az
ötágú csillag az ember jelképe, minden elem harmóniáját fejezi ki, és a
szellem felé törekvését. Öt erő szimbóluma. Tűz, Víz, Föld, Levegő,
Éter, ezeket hívják segítségül, ezek segítik és védelmezik őket. A
felfelé álló csúcs szellemi szintű segítséget ad,  a lefelé fordított a
gonoszság, labilitás és a sátán jelképe, anyagi segítséget nyújt. Ma már
betiltott jelkép, bár a Pentagon jele is, illetve a kínai zászlóban is
szerepel.
dávid csillagDávid csillag: zsidó
szimbólum, két egymásba fordított, egymással szemben álló, egyenlő
szárú háromszög. Az egységet és a harmóniát jelképezi. A felső háromszög
fentről a kozmoszt szimbolizálja, s tágul lefelé, a föld felé; ez a
Szellem áramlása az anyagba. Az alsó háromszög a mikrokozmosz irányából
jön és a makrokozmoszra mutat; az anyag törekvése a szellemi felé. A két
háromszög egymásba fonódik, s így alakul ki középen az a harmónia,
amely nem más, mint az Ég és a Föld energiája, vagyis Isten és ember
kapcsolódása.
tau keresztTau kereszt: Ősi
egyiptomi szimbólum, feltételezések szerint Atlantiszból származik.
Legősibb jelentésében az út jelképe, vízszintes vonala az eget, a
függőleges szára pedig az ég kapcsolatát szimbolizálja a földdel. A tau
az út a szellem felé, mely az ég és a föld kölcsönhatásából, tudásából,
tapasztalásából fakad. Ez a jelkép megjelent az egyipromi civilizáció
befolyásán kívül is, pl. druidáknál, indiánoknál, de ezt választotta
kézjegyéül Szent Antal (antal kereszt) és Assziszi Szent Ferenc
(ferencesek) is.
MÉGFüles kereszt (Anch): ősi,
Atlantiszból származó jelkép, az ókori Egyiptomban Tut-Anch-Amon
szimbóluma volt. Nemcsak a véges földi életet jelképezi, hanem a halál
utáni halhatatlanságot is. A fáraók a tudás, a hatalom és az örök élet
jelképeként viselték, később minden titkos tudomány jelképe lett. A
hagyomány szerint viselése fokozza az életerőt, távol tartja a
betegségeket és egyéb káros hatásokat, elűzi a démonokat, megtöri a
rontást, valamint hosszú és boldog életet biztosít
viselőjének. Megtanítja viselőjét együtt élni a múltjával. Az Ankh
jelének alapja a Tau, a kör hozzáadása a legfelsőbb égi síkon az isteni
ideát, mentálsíkon a Harmadik Szemet jelenti.
görög keresztGörög kereszt (egyenlő
szárú kereszt): Őskeresztény jelkép, de Oziriszt vagy akár a skandináv
Thort is jelképezheti. Két szárának metszéspontja az univerzum
központja. A kereszt összekapcsolja a vízszintest a függőlegessel, a
Földet az Éggel, az időt az örökkel, a természetet a
természetfölöttivel. A felfelé törekvést és az evilági terjeszkedést
éppúgy szimbolizálja, az egyensúlyról gondoskodik.
talpas keresztTalpas kereszt: ma
ismert egyik képviselője a máltai kereszt.  A négy szár két részre
bomlik, melyeknek ezoterikus jelentésük van. A nyolc szár egyben a
legfontosabb lovagi erényeket is kifejezi: szegénység, “sírók”
vigasztalása, szelídség, igazságra törekvés, irgalmasság, “lelki”
tisztaság, békességre törekvés, Krisztus (a keresztény hit) követéséért
történő üldöztetés, megaláztatás elviselése.”
latin keresztLatin kereszt: A
Karoling-korig az egyenlő szárú kereszt volt elterjedt, de az idõk
során a formában a középpont felfelé tolódott, mígnem kialakult a ma
ismert latin kereszt. Azt a törekvést szimbolizálja, hogy az ember
centruma és hite a földtől elmozduljon és a szellemi szférába
emelkedjen. A négy ellenkező irányba mutató szár konfliktust, kínt,
fájdalmat, szenvedést is szimbolizál, a fordított kereszt a sátánisták
szimbóluma.
szvasztikaSzvasztika (horogkereszt, napforgó): egyike
az ősi egyetemes alapszimbólumoknak, neve a szanszkrit szvaszti (jólét)
szóból ered. A fény, a bő(kezű)ség, az áldás, a szerencse, a kegyeltség
jele. A hinduknál szent jelnek számít, amit a mai napig
használnak. Négy szára a négy égtájra mutat, horgai a világegyetem elemi
teremtő- és hajtóerőit jelképezik. A mozdulatlan középpont
(világtengely) körüli tér és az idő körforgását fejezi ki. Iránya
kétféle lehet: 卐, 卍. A forgásirány meghatározása a szakirodalomban nem
egyértelmű, ahogy ennek jelentősége is vitatott. A jobbra mutató
szvasztika  a világmindenség fejlődését szimbolizálhatja, mert a
szimbolizált forgás építő jellegű, az időspirál, amit létrehoz,
életenergiát hordoz, illetve növeli azt. A balra mutató szvasztika ennek
épp az ellenkezőjét teszi: lebontja, megsemmisíti az életenergiát,
pusztít és rombol, a visszafejlődést szimbolizálja.  Tudnunk kell, hogy
az egyensúly fenntartásához építeni és rombolni egyaránt szükséges. A 45
fokkal elforgatott szvasztika a náci horogkereszt, amely az erőszak, a
fajelmélet vezérelte népirtás, a terror és az elnyomás jelképévé vált a
XX. század elején.
jin-jangYin és Yang: taoista
jelkép, a kettősségén alapuló világszemlélet, mint fény-árnyék,
jó-rossz, nő-férfi, stb. Megvilágítja a bennünk magunkban rejlő
ellentéteket, s lehetővé teszi, hogy összhangba kerüljön a körülöttünk
áramló, hullámzó erőkkel, sőt, bizonyos mértékig uralmat is nyerjünk
felettük.
lótuszLótusz: a
vizek, a teremtés, a világmindenség és a lélek jelképe, az élet
születése, a sötét mélyben rejtőző csíra kibontakozása, félistenek
születési helye, örök élet, lelki fejlődés. Indiában a lótuszt tartják a
virágok legnemesebbjének, külön neve van a bimbónak, a virágzó és
elvirágzott lótusznak, amely egyben a múlt, a jelen és a jövő, tehát
együtt a múló idő jelképe a brahmanizmusban. A lótusz virága és
gyümölcse együtt nyílik ki, mikor a virág nyílik, már ott látjuk a
gyümölcsöt. Tehát az ok és az okozat egy időben jelenik meg, ez a Dharma
jelképe.
AumOm (Aum):
ősi indiai, tibeti jel, a buddhizmusból eredő szimbólum, de különböző
vallásokban is jelen van. A legszentebb mágikus hang, minden mantra
közül a leghatalmasabb, mely megvilágosodáshoz, a legfelsőbb létezővel
való egyesüléshez vezet. Az Aum hangot képező három betű utal az Isten
hármas természetére (teremtő: Brahmá; fenntartó: Visnu; pusztító: Síva)
és a három világra(föld, ég, menny), megtestesíti az Univerzum
alapeszenciáját, a radzsasz, tamasz és szattwa minőségeit.
hórusz szemeHórusz szeme: (Udzsat-szem)
Kezdetben Napisten, Isten szeme, Atlantiszon Thoth Isten szeme, az Ősi
Egyiptomban Hórusz szeme.  Több jelentése is van, aszerint, hogy jobbra
vagy balra áll, a Napot vagy a Holdat jelképezheti. A szem alatti
könnycsepp az emberiség születésére utal (a mítosz szerint Ré Napisten
könnyeiből születtünk). A Szem végében látható spirál pedig az emberiség
jövőjét, a Szellemhez felemelkedő hosszú, ciklikus utat szimbolizálja. A
látnoki és okkult képességeknek, a szellemi fejlettségnek a szimbóluma
is volt, ezért is tulajdonítanak neki védelmező erőt. Az ősi egyiptomi
misztérium iskolák az egyéni és csoporttudat jelképeként használták.
Napjainkban a szemet külön-önmagában kódolt –információs rendszernek
tekintik.
spirálSpirál: az
emberi fejlődés és az örvénylés jele, ha jobbra irányul, akkor a
teremtő, ha balra, akkor a romboló erőket szimbolizálja. A lélek
evolúciója is ilyen spirális vonalban halad: körben mozog, ugyanakkor
ciklusonként mindig egy szinttel feljebb lép. Fejlődésünk során ezért
könnyű a visszaesés, vagy csúszás.
dharmaDharma kerék:
a jog és a szabályok ősi szimbóluma a buddhizmusban. A kerék küllői a
buddhizmus nyolcágú ösvényét jelképezik: helyes szemlélet, helyes
szándék, helyes beszéd, helyes cselekvés, helyes élet, helyes
erőfeszítés, helyes éberség, helyes elmélyedés
MerkabaMerkaba (az
élet virága)  . . a testet és lelket körülvevő, egymással ellentétes
irányban forgó energiamezőket jelenti (kerék a kerékben), olyan
energiaspirálokat jelent mint a DNS, amely a testet és lelket átemeli
egyik dimenzióból a másikba. Mer –Fény, Ka –Lélek/Szellem, Ba –Test,
Fény-Lélek-Test energia komplexum. Központja /magja/ a gyökér csakrában
helyezkedik el, ez az isteni erő, a Kundalini. A Mer-Ka-Ba meditáció
módszere 17+1 légzésből áll, ebből az első 6 a polaritást hivatott
egyensúlyba hozni, a következő 7 az egész testet feltöltő pránikus
folyamot hozza létre. Az ezeket követő légzések a tudatot emelik a
negyedik dimenzióba, és végül az utolsó előtti 3 légzéssel fel állítjuk a
testben és a test körül forgó Merkaba-t.

Ha tetszett a blogom oszd meg barátaiddal ismerőseiddel akiknek szüksége van
rá ,hogy Ők is tudjanak róla:

What’s your Reaction?
Love
0
Love
Smile
0
Smile
Haha
0
Haha
Sad
0
Sad
Star
0
Star
Weary
0
Weary
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button